Du sendes videre til Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforeningens hovedside!

http://www.3f.dk/bjmf

Du vil automatisk blive overført om 5 sekunder. Ellers tryk på ovenstående link

En Fagforening for dig

Vores Vision

Fagforeningen er det stærkeste redskab til sikring af ordentlige løn- og arbejdsvilkår, men fagforeningen er ikke stærkere end medlemmerne gør den til.
Fagforeningen skal derfor fortsat udvikles til et sted, hvor man selv er med til at organisere, hvor man selv er med til at løse problemerne og hvor man også selv er med til at skabe bedre vilkår.
Og kun ved et veludbygget netværk af klubber, tillids- og sikkerhedsfolk og aktive engagerede medlemmer kan vi gøre fagforeningen større, stærkere og mere synlig.

Fagligt indsatsområde

Overenskomster og organisering
For at fastholde et stærkt arbejdsmarked, vil vi arbejde for at beskytte, vedligeholde og udvikle eksisterende overenskomster, samt styrke organiseringen:
- Sikre at overenskomsterne bliver overholdt og få overenskomstdækket uorganiserede arbejdsgivere, såvel danske som udenlandske.
- Styrke organiseringen på arbejdspladserne gennem en fortsat prioritering af det opsøgende arbejde og en fastholdelse af fælles arbejdspladsbesøgsdage for fagforening.
- Være synlig på de tekniske skoler og gøre en speciel indsats for at skabe et lærlingemiljø i fagforeningen.
- Have fokus på et sikkert og godt arbejdsmiljø, herunder deltagelse i Byggefagenes sikkerhedspatrulje.

Vi vil arbejde med at få inddraget flere medlemmer i fagforeningens aktiviteter og understøtte medlemmer i aktiv løsning af problemer de møder på arbejdspladsen:
- Inddrage flest mulige medlemmer i fornyelsen af overenskomsterne.
- Udvikle netværk mellem tillidsvalgte og andre aktive medlemmer for at ruste dem bedre, både hvad angår viden og personlig udvikling.
- Styrke tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter gennem uddannelser og møderækker, der opkvalificerer dem.

A-kassen

Vi vil fortsat udvikle vores fagligt funderede A-kasse gennem et tæt samarbejde mellem fagforeningen og A-kassen.
A-kassens opgave, udover vejledning af medlemmerne ved ledighed og forestå udbetaling af dagpenge, er at sikre, at ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet til et relevant job.

Politisk indsatsområde

Vi vil stadig arbejde for at få skabt samling om en ny politik, hvor velfærd og kampen mod ulighed er i højsædet. Dette arbejde skal ske i et tværfagligt samarbejde med andre faglige og folkelige organisationer/bevægelser.
Vi vil således sættes fokus på klimarenovering og forbedring af offentlige institutioner og spørgsmålet om social dumpning. EU-modstanden og kampen mod den overnationale styring skal fortsat styrkes.

Bygge-, Jord- Og Miljøarbejdernes Fagforening · Mølle Alle 26 · 2500 Valby · Tlf: 70300826 · Fax: 88922730 · E-mail:bjmf@3f.dk · http://www.3f.dk/bjmf

BJMF er en del af Faglig Fælles Forbund - 3F